polski
angielski
KONTAKT

Przewodniczący PTKAT

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Wydział‚ Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: krzysztof.pielichowski@pk.edu.pl

Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Aktualności

15 KONFERENCJA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ (CCTA15), ZAKOPANE, 8-12 WRZEŚNIA 2024r. więcej »
Nagroda PTKAT więcej »
PO KONFERENCJI CEEC-TAC7 w BRNIE więcej »