Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Seminarium im. prof. Bretsznajdera

Organizowanie Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera, poświęconego analizie termicznej i kalorymetrii, ma juĹź ponad 30 letnią tradycję. Pierwsze tego typu Seminarium zostało zorganizowane w 1977 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Stanisława Bretsznajdera, ze wspólnej inicjatywy Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku, Sekcji Analizy Termicznej Komisji Chemii Analitycznej PAN i Płockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz uczniów i współpracowników Profesora. Do chwili obecnej odbyło się 10 takich seminariów w latach: 1977, 1979, 1983, 1986, 1989, 1993, 1998, 2002, 2007, 2011. Za wyjątkiem VII Seminarium, które miało miejsce w Zakopanem, seminaria odbywały się w Płocku. Tematyka prezentowanych prac obejmuje zastosowania analizy termicznej i kalorymetrii w badaniach róĹźnorodnych związków organicznych i nieorganicznych, badania mechanizmu rozkładu substancji stałych, syntez związków chemicznych, równowag fazowych, zagadnienia związane z kinetyką i termodynamiką. Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji na Seminarium były drukowane w materiałach konferencyjnych, a począwszy od trzeciego Seminarium takĹźe w specjalnych numerach Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, po przejściu pełnej procedury redakcyjnej.

10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder
28.09. – 30.09.2011
Organizatorzy:
Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Stowarzyszenie InĹźynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. w Płocku

IX Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych
26.09. - 28.09.2007
Organizatorzy:
Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Stowarzyszenie InĹźynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział przy Zakładzie Głównym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku

Uroczystość otwarcia IX Seminarium rozpoczęto podziękowaniem dla inicjatora i wieloletniego przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Pana Profesora Janusza Pysiaka, , któremu zadedykowano Materiały IX Seminarium.
Podczas ceremonii otwarcia wręczono tytuły Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej Pani Profesor Annie Langier-KuĹşniarowej i Panu Doktorowi hab. Markowi Maciejewskiemu, który wygłosił referat inauguracyjny "Application of pulse thermal analysis for investigation of gas-solid reactions".