Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Konferencje PTKAT

PTKAT cyklicznie organizuje Konferencje Kalorymetrii i Analizy Termicznej, połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków. Tradycyjnie juĹź konferencje te odbywają się w Zakopanem przy znaczącym udziale gości zagranicznych. Konferencje PTKAT umoĹźliwiają dyskusję zagadnień związanych z zastosowaniem, aparaturą, technikami i teorią związanymi z szeroko pojętymi metodami analizy termicznej i kalorymetrii. Uczestnikami konferencji kalorymetrii i analizy termicznej są specjaliści z róĹźnych dyscyplin naukowych.

Konferencje PTKAT są kontynuacją spotkań zapoczątkowanych w 1973 roku z inicjatywy prof. W. Zielenkiewicza 30 lat Polskich Konferencji Kalorymetrii. (do pobrania jako pdf)


12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA12)
5th Joint Czech - Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference
06.09.-10.09.2015
Organizatorzy:
Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica

Podczas ceremonii otwarcia Konferencji wręczona została Nagroda dr inĹź. Mateuszowi Pizowi, Laureatowi trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę PTKAT za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodychnaukowców.


11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA11)
09.09.-13.09.2012
Organizatorzy:
Wydział InĹźynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica

Podczas ceremonii otwarcia Konferencji wręczona została Nagroda dr inĹź. Magdalenie Szumerze, Laureatce drugiej edycji Konkursu o Nagrodę PTKAT za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców.


10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA10)
2nd Joint Czech - Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference
30.08.-03.09.2009
Organizatorzy:
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku
Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica

Podczas ceremonii otwarcia Konferencji zostały wręczone Medale im. W. Świętosławskiego przyznane prof. Andrzejowi Małeckiemu i prof. Henrykowi Piekarskiemu przez Walne Zebranie Członków w 2006 roku.
Została teĹź wręczona Nagroda dr Marcie Worzakowskiej, Laureatce pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę PTKAT za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców.


9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA9)
Symposium of Thermodynamics and Structure of Liquids
Polish-German Symposium on Thermal Analysis
Symposium on Highenergetic Materials
31.08-05.09.2003
Organizatorzy:
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Łódzki

Podczas uroczystego otwarcia konferencji CCTA 9 uhonorowani zostali medalami im. W. Świętosławskiego dwaj zaproszeni wybitni naukowcy w dziedzinie termodynamiki, kalorymetrii i analizy termicznej prof. Riberio da Silva i dr Patrick O`Hare.


8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA8)
International Symposium on Thermodynamics and Structure of Liqiuds
03.09.-08.09.2000
Organizatorzy:
Wydział InĹźynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego


Calorimetry, Experimental Thermodynamics and Thermal Analysis (CETTA'97)
08-13.09.1997

Połączenie: VII Konferencji Kalorymetrii i Analizy Termicznej Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego, II Polsko-Francusko-Czeskiej Konferencji Kalorymetrii i Eksperymentalnej Termodynamiki, Polsko-Węgierskiego Sympozjum Analizy Termicznej oraz V Spotkania Francusko-Polskiego Klubu Termodynamiki Chemicznej


VI Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego
18.09.-22.09.1994


V Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego
24.09.-27.09.1991