Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

WSPÓŁPRACA

PTKAT utrzymuje współ‚pracę™ z organizacjami mię™dzynarodowymi zrzeszają…cymi towarzystwa o analogicznym profilu naukowym: International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC), European Symposium for Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC) oraz z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu naukowym.

Od 2004 roku PTKAT jest oficjalnie afiliowany przy International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC).

 

Konferencje mię™dzynarodowe organizowane przy udziale PTKAT

5rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, Zakopane (Polska), 06.09.-10.09.2015
4rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, Pardubice (Czechy), 26.06.-27.06.2013
3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference, Stara Lesna (Słowacja), 27.06.-29.06.2011
Joint Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry GEFTA-PTKAT-CWGTA, Drezno (Niemcy), 26.05.-28.05.2010
2nd Joint Czech–Hungarian–Polish–Slovakian Thermoanalytical Conference, Zakopane (Polska), 30.08.-03.09.2009
ESTAC-9 9th European Symposium for Thermal Analysis and Calorimetry, Kraków (Polska),  27.08-31.08.2006 r. Europejskie Sympozjum po raz pierwszy organizowane był‚o w Polsce, funkcją™ Przewodniczą…cego Konferencji peł‚nił‚ Prof.  Andrzej Mał‚ecki.

 

Sympozja mię™dzynarodowe organizowane przy udziale PTKAT

International Symposium „Thermodynamics and Structure of Liquids” i Polish-German Seminar on Thermal Analysis (2003)
International Symposium on Thermodynamics and Structure of Liquids (2000)
2nd Polish-French-Czech Conference on Experimental Thermodynamics and Calorimetry, Polish-Hungarian Symposium on Thermal Analysis (1997)
5th Meeting of the French-Polish Club of Chemical Thermodynamics (1997)