Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

WŁADZE

Wł‚adze PTKAT       kadencja 2018 – 2021

 

Zarzą…d

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski PK, Kraków

Wiceprzewodniczą…ca: prof. dr hab. Elżbieta Filipek, ZUT, Szczecin

Sekretarz: dr inź. Edyta Hebda PK, Kraków

Skarbnik: prof. dr hab. Mał‚gorzata Jóźwiak UŁ, Łódź

 

Członkowie i Zastę™pcy Czł‚onków:

dr hab. Renata Łyszczek UMCS, Lublin
prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska PW, Płock
dr hab. inż. Przemysł‚aw Rybiński UJK, Kielce
prof. dr hab. inż. Irena Szczygieł‚ UE, Wrocł‚aw
prof. dr hab. inż.Janusz Datta PG, Gdańsk

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczą…ca: dr inż. Agnieszka Łą…cz AGH, Kraków
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Iwona Wilińska PW, Płock
dr hab. inż. Monika Bosacka ZUT, Szczecin
dr Dariusz Wyrzykowski UG, Gdańsk