Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Seminarium Analizy Termicznej

Seminaria Analizy Termicznej (SeAT) mają na celu zapoznanie uczestników z metodami badawczymi analizy termicznej, moĹźliwościami wykorzystania aparatury i interpretacją uzyskanych wyników pomiarów. Tematyka zajęć skierowana jest przede wszystkim do młodych pracowników nauki a takĹźe do osób zatrudnionych w przemysłowych laboratoriach badawczych.

Organizator: Katedra Chemii Nieorganicznej Wydziału InĹźynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej

II Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2016)
17.04.-20.04.2016, Zakopane, Polska

Seminaria Analizy Termicznej (SeAT) stanowią kontynuację tradycji sześciu Szkół Analizy Termicznej (SAT), organizowanych w latach 1996-2010 przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej i Katedrę Chemii Nieorganicznej Wydziału InĹźynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, których główną inicjatorką i pomysłodawcą była dr hab. inĹź. Barbara Małecka, prof. AGH.

I Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2014)
06.04.-09.04.2014, Zakopane, Polska

VI Szkoła Analizy Termicznej (SAT'10)
25.04.-28.04.2010, Zakopane, Polska

V Szkoła Analizy Termicznej (SAT'08)
06.04.-09.04.2008, Zakopane, Polska

IV Szkoła Analizy Termicznej (SAT'04)
13.04.-16.04.2004, Zakopane, Polska

III Szkoła Analizy Termicznej (SAT'02)
10.04.-12.04.2002, Zakopane, Polska

II Szkoła Analizy Termicznej (SAT'98)
07.09.-11.09.1998, Zakopane, Polska

Szkoła Analizy Termicznej
15.04.-19.04.1996, Zakopane, Polska