Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Rozstrzygnięcie trzeciej edycji Konkursu o Nagrody PTKAT

Rozstrzygnięcie trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ im. W. Świętosławskiego

 

 

 

NAGRODA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ

im. W.Świętosławskiego

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców

 

 

                Uprzejmie informujemy, Ĺźe Laureatem trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ im. W. Świętosławskiego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców został

 

Pan dr inĹź. Mateusz Piz

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Serdecznie gratulujemy !!             

 

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości otwarcia dwunastej statutowej konferencji PTKAT - 12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (6.09.2015 – 10.09.2015). Osoby nagrodzone powinny wziąć udział w konferencji i zaprezentować wyniki nagrodzonych prac w formie referatu.

 

Zarząd PTKAT
Nadchodzące konferencje: ICTAC 2016 Conference

ICTAC 2016 Conference
Orlando, Florida, USA
14-19.08.2016

http://www.natasinfo.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=2008&pk_association_webpage=5447II Seminarium Analizy Termicznej - SeAT'2016

II Seminarium Analizy Termicznej - SeAT'2016
Uprzejmie informujemy, Ĺźe w dniach 17-20 kwietnia
2016 roku w Zakopanem odbędzie się II Seminarium Analizy Termicznej
(SeAT'2016).  Seminarium stanowi kontynuację tradycji Szkół Analizy 
Termicznej (SAT) organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i 
Analizy Termicznej oraz Katedrę Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie.

Wszelkie informacje o Seminarium znajdują się na stronie
internetowej: *www.seat2016.agh.edu.pl*11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-29 września 2016r. odbędzie się  
międzynarodowa konferencja naukowa "11th International Seminar on 
Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder"
organizowana przez Politechnikę Warszawską Filia w Płocku - Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii/Instytut Chemii i Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

Wszelkie informacje o Seminarium znajdują się na stronie internetowej:  
bretsznajder2016.pw.plock.plICTAC 2020 Congress in Krakow!

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady International
  Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC)
podjętej podczas kongresu ICTAC w Orlando w sierpniu br.
następny kongres ICTAC odbędzie się w 2020r. w Krakowie.13 Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej, Zakopane, 2-6 września 2018r.

Uprzejmie informujemy, że 13 Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej odbędzie się w dniach 2-6 września 2018r. w Zakopanem.

Wszelkie informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej:  ccta13.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
12 Europejskie Sympozjum Analizy Termicznej i Kalorymetrii

Uprzejmie informujemy, że 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12) odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia 2018r. w Brasov, Rumunia.

Wszelkie informacje o sympozjum znajdują się na stronie internetowej:  http://estac12.org/

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Zaproszenie na Walny Zjazd Członków PTKAT

P. T.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT), które odbędzie się, w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Hyrny” w Zakopanem (miejsce obrad 13th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS - CCTA13) w dniu 02.09.2018 (niedziela) o godz. 17.30.W sytuacji braku regulaminowej liczby uczestników Walne Zebranie odbędzie się  w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o godz. 17.45 bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej

2. Sprawy zgłoszone przez Zarząd PTKAT poddane pod głosowanie Walnemu Zebraniu

3. Sprawozdanie Zarządu

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Dyskusja nad sprawozdaniami

6. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu

7. Wybór nowych władz PTKAT

8. Sprawy bieżące

9. Wolne wnioski

 

Z poważaniem,

Prof. Krzysztof Pielichowski

Przewodniczący PTKAT
ROZSTRZYGNIĘCIE CZWARTEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ PTKAT

Uprzejmie informujemy, że Laureatką czwartej edycji konkursu o Nagrodę POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ im. W. Świętosławskiego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców została

Pani dr inż. Ida Chojnacka

Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska

 

Serdecznie gratulujemy !!

 

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości otwarcia trzynastej statutowej konferencji PTKAT - 13th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS (CCTA13, 02-06.09.2018r) w Zakopanem. Osoby nagrodzone powinny wziąść udział w konferencji i zaprezentować wyniki nagrodzonych prac w formie wystąpienia.
Nagroda JTAC Scientific Excellence Award dla Prof. Barbary Pacewskiej

Uprzejmie informujemy, że Pani Profesor Barbara Pacewska, członek Zarządu PTKAT,  otrzymała nagrodę Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  (JTAC Scientific Excellence Award)

za wybitny wkład w rozwój analizy termicznej i kalorymetrii. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas konferencji  2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference (JTACC+V4 2019, Budapeszt, 18–21.06.2019, www.jtac-jtacc.com).

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor tego zaszczytnego wyróżnienia!
Konferencja JTACC 2019 - możliwość dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy konferencji JTACC+V4 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference (Budapeszt, 18–21.06.2019) oferują dofinansowanie do konferencji w postaci "Travel grants" dla młodych naukowców. Dokładne informacje na temat procedury aplikacyjnej przedstawiono na stronie internetowej konferencji https://jtac-jtacc.akcongress.com/index.php/conference/travel-grants.