Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

CEL

Celem PTKAT jest krzewienie i propagowanie rozwoju termochemii, kalorymetrii i analizy termicznej oraz współdziałanie w szerzeniu i rozpowszechnianiu ich zastosowań w róĹźnorodnych dziedzinach.

 

PTKAT realizuje swoje cele przez:

  1. organizowanie konferencji, sympozjów, zebrań naukowych, odczytów, seminariów, konkursów naukowych oraz kursów
  2. prowadzenie działalności wydawniczej
  3. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania.