Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej
home
Strona główna
Działalność

CEL

KONFERENCJE

WSPÓŁPRACA

NAGRODA PTKAT

Ogłoszenie o nagrodzie

NAGRODA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ
im. W. Świętosławskiego

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej
dla młodych naukowców

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT) ogłasza konkurs na nagrodę za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców. Konkurs kierowany jest do pracowników i doktorantów uczelni lub innych jednostek badawczych, którzy nie ukończyli 35 roku Ĺźycia.

Wnioski naleĹźy składać elektronicznie do dnia 30 kwietnia 2018 r. na niĹźej podany adres mailowy, z dopiskiem „Nagroda”:

 dr inz. Edyta Hebda – Sekretarz PTKAT
e-mail: ehebda@chemia.pk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r. Nagrodzony Kandydat otrzyma informację pisemną. Informacja ta zamieszczona zostanie równieĹź na stronie internetowej PTKAT.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości otwarcia dwunastej statutowej konferencji PTKAT - 13th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (2.09.2018 – 6.09.2018). Osoby nagrodzone powinny wziąć udział w konferencji i zaprezentować wyniki nagrodzonych prac w formie referatu.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania nagrody zawarte są w Regulaminie. (do pobrania jako pdf)